StarPath RadarTrainer

- hur du erhåller licensnummer & hur du installerar och aktiverar din skarpa version av Radar Trainer

Ditt licensnummer

Ditt personliga licensnummer med vars hjälp du kan installera RadarTrainer på en dator en gång skickas till dig via e-post. Om du köpt ett paket inklusive Svenskt sjökort ombeds du maila till hans.erlandsson@inted.com. Du får då instruktioner och licensnummer åter via e-post.

 

Sätt igång installationen

För att starta installationen av Radar Trainer aktiverar du CD:n som följde med boken Radar Trainer. Följande dialogruta visas:

Du behöver inget serienummer för att köra demonstrationsversionen av Radar Trainer, men du behöver registrera produkten för att den ska kunna köras på din dator

 

Step 1: Läs filen Readme

Det första steget i installationen består i att du klickar på knappen [Readme]. Detta gör att övriga installationssteg aktiveras.

 

Step 2: Låt din dator generera en datorunik CODE

Så snart du klickat på knappen [ReadMe], genererar installationsprogramvaran en kod (CODE) som är unik för just den installation som sker på din dator.

 

Step 3: Gå online, registrera CODE och klicka [Submit]

I installationens tredje steg klickar du på knappen [Push here to Register CODE…]  Internet Explorer startas automatiskt på din internetanslutna dator (det går i och för sig bra att använda vilken dator som helst – men du måste skicka in din unika CODE till www.Starpath.com för att få en nyckelkod tillbaka för att aktivera den skarpa versionen). Mata in dina personliga uppgifter:

 

 

 

 

När du registrerar produkten, så är det den datorunika koden CODE du ska använda för att kunna köra såväl demoversion som skarp version på din egen dator (se skärmdump ovan).  När du fyllt i dina användardata klickar du på knappen [Submit] längst ned till höger.

  

All användarinformation visas nu på skärmen och du ombeds bekräfta detta genom att återigen klicka på knappen [Submit] längst ned till höger:

 

 

Step 4: Erhåll Product Key och använd denna

Om allt gått rätt till nu, så räknas din produktnyckel fram på servern i USA och det är denna du skall mata in i detta fjärde steg.

 

 

 

 

Step 5: Klicka OK – färdigt!

För att slutföra installationen av Radar Trainer, klickar du nu på knappen [OK] i ”Step 5”